Bauhaus Türkiye

BAUHAUS Kurumsal Kart Üyelik Koşulları ve Uygulama Esasları

Bauhaus İnşaat Malzemeleri ve Ev Gereçleri Limited Şirketi (BAUHAUS)' ne ait olan "Bauhaus Kurumsal Kart", üyelerine (Üye) BAUHAUS'un Türkiye'deki tüm şubelerinde avantajlı alışveriş imkanı sağlamak amacıyla oluşturulan hizmet aracıdır. Taksit veya kredi kartı değildir. Ödeme ve finansman özelliği taşımamaktadır. 

Müşteri takip ve yönetim sistemimizde " Kurumsal Müşteri " numarası altında tanımlanmış olan Kurumsal Müşterilerin, BAUHAUS'un Türkiye'deki tüm şubelerinden , Kurumsal Kart ile ilk alışveriş tarihinden itibaren ileriye doğru 12 aylık süre içinde PARÇA PARÇA veya TEK SEFERDE ve GÜNCEL PERAKENDE SATIŞ FİYATLARI üzerinden yapacakları K.D.V dahil 20.000-TL (Yirmibin Türk Lirası) veya üzeri alışverişleri karşılığında ve satın alacakları ürünün cinsine bağlı olarak, müşteri takip ve yönetim sistemimizde belirtilmiş prim oranları esas alınarak ve toplam alışveriş tutarının en fazla %10’u kadar dönemsel prim almaya hak kazanacaktır. 

Dönemsel prim oranları ürün cinsine bağlı olarak farklı değerlere sahip olup, bu oranlar ekonomik gelişmeler paralelinde, GÜNCELLEŞTİRİLECEKTİR. 

Satın alınan ürün/ürünlerin Üye tarafından İadesi sonucunda, Üye'nin net cari ciro tutarının sıfırlanması durumunda, Üye'nin üyelik vasıfları kaybolmayacak, sadece dönemsel prim süreci, ürün/ürünlerin iade tarihini müteakip, Üye'nin yapacağı ilk alışveriş tarihi itibariyle yeniden başlayacaktır. 

Üyenin yurt içinde faaliyet gösteren tüm BAUHAUS şubelerinden, sistemde kayıtlı olduğu üye numarasıyla faturalandırılmış alışverişlerini kapsar. Üye numarasıyla faturalandırma müşterinin sorumluluğundadır. Dolayısıyla üye BAUHAUS şubelerinde yapacağı alışverişlerinde "Bauhaus Kurumsal Kart"ını veya "Üye Numara"sını, talep edilmeden kasa sorumlusuna ibraz etmekle yükümlüdür. Kurumsal Kart / Üye numarası üzerinden faturalandırılmayan, ve dolayısıyla üzerinde Kurumsal Kart numarası bulunmayan faturaların içeriğini teşkil eden alışveriş tutarları, dönemsel prime esas teşkil edecek olan tutara kesinlikle dahil edilmeyecektir. 

Prime esas alınacak olan ciro, Kurumsal Kart ile 12 ay içinde BAUHAUS'un Türkiye'deki tüm şubelerinde gerçekleştirilen ve ürün iadeleri düşüldükten sonra, K.D.V dahil, toplam ulaşılan cirodur. 

Üye'nin, prim hakediş alt sınırı olan K.D.V dahil 20.000-TL (Yirmibin Türk Lirası) alışveriş tutarını 12 ay dolmadan gerçekleştirmesi durumunda, Üye 12 ayın dolmasını beklemeden hakettiği dönemsel primi talep edebilir. 

Prim hakediş alt sınırı olan K.D.V 20.000-TL (Yirmibin Türk Lirası) alışveriş tutarının 12 ay içinde doldurulmaması durumunda, Üye'nin dönemsel prim hakkı oluşmaz. 

Üyenin hak kazandığı dönemsel prim tutarı, üyenin tanzim ederek BAUHAUS' a vereceği prim faturası (Tüzel olmayan gerçek kişiler için BAUHAUS gider pusulası düzenlenecektir) karşılığı fatura ibrazından sonraki 30 (Otuz) gün içerisinde ve sadece üyenin kendi adına açtırdığı veya açtıracağı banka hesap numarasına havale yoluyla ödenecektir. 

12 ay sonunda dönemsel prim almaya hak kazanan üye, prim hakediş tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde dönemsel primi almak için başvuruda bulunmakla yükümlüdür. 

30 (Otuz) gün içinde başvuruda bulunmayan üye, dönemsel prim hakkını kaybeder. 

BAUHAUS'un talebi halinde, üye dönemsel prime esas teşkil eden faturaları ibraz etmekle yükümlüdür. 

BAUHAUS önceden bildirmeden Bauhaus Kurumsal Kart şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir. Güncel geçerli koşullar BAUHAUS iletişim kanallarından öğrenilebilir. Üye, BAUHAUS iletişim kanalları marifetiyle güncel geçerli koşulları öğrenebileceğinden kendisine bilgilendirme yapılmadığını iddia edemez. 

Bu uygulama BAUHAUS'un Türkiye'deki şubelerinden yapılan alışverişler için geçerli olup, yurt dışındaki BAUHAUS şubelerinden yapılan alışverişleri kapsamaz. 

BAUHAUS işbu üyelik koşullarını ve uygulama esaslarını değiştirebilir, dilediği ürünleri işbu uygulama dışında tutabilir veya uygulamayı iptal edebilir. 

Üyenin, öncelikli müşteri kategorisine alınarak ve yapılacak her türlü promosyonlardan öncelikle haberdar edilmesi sağlanacaktır. 

Kötü niyetli kullanım halinde, BAUHAUS, işbu üyeliği tek taraflı olarak iptal edebileceği gibi, buna ilişkin yasal hakları kullanmakta da serbesttir.

 

İçerenköy Mahallesi, Çayır Caddesi, No: 1A, D. 142, 34752 Ataşehir / İstanbul Büyük Mükellefler V.D. 1500053692

Bu platformda sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyiniz.

×