Düşük Fiyat Garantisi

 

  

BAUHAUS Garanti

Elektrikli ve motorlu aletler için satın alma tarihinden itibaren 5 yıl BAUHAUS garantisi

 

  

Bizi Takip Edin

BAUHAUS Extra

  • Bahçe Dünyası

Düşük Fiyat Garantisi

 

  

BAUHAUS Garantisi

Elektrikli ve motorlu aletler için satın alma tarihinden itibaren 5 yıl BAUHAUS garantisi

 

  

 

Bilgi Toplumu Hizmetleri

 
Döşemenin Düzeltilmesi

Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısıl yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısıl yalıtım da uygulanmasında yarar vardır. Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısıl yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısıl yalıtım da uygulanmasında yarar vardır.

 

 

 

 

 

 

Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısıl yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısıl yalıtım da uygulanmasında yarar vardır. Eski binalardaki kat tavanları genellikle dik meyillidir ve ısıl yalıtımları olmadığı için altındaki odalarda ısı kaybı çok fazla olmaktadır. Zeminin düzeltilmesi sırasında ısıl yalıtım da uygulanmasında yarar vardır.

 

Düzeltme katmanı

Meyilli zeminler bir dengeleme katmanı ile düzeltilirler. Mutat olarak, çoğunlukla volkanik taşlardan elde edilen bir kuru zemin döşemesi uygulanır. Bu malzeme yüksek sıcaklıklarda kabartılmış olup (oda) nemini çekmeme avantajına sahiptir.

Doğru döşeme yapısı

Çeşitli seçenekler arasında seçim yapılabilir. Bunlar farklı montaj yükseklikleri sunarlar ve ısı ve ses koruma özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Üst yapılar 25 ile 55 cm arasında konstrüksiyon yüksekliklerine ulaşırlar – hangi döşeme yapısının sizin durumunuz en uygun olacağını uzmanlara danışın.

 

 

Kuru zemin malzemesi (dökme)

Kuru zemin malzemesi her yerde en az 20 mm kalınlıkta olmalıdır. Malzemeyi bir tahta latayla dağıtın ve eşit kalınlıkta bir tabaka oluşturacak şekilde çekin. Duvarlara çepeçevre uygulanacak yalıtım şeritleri ayak seslerinin iletilmesini engeller. Madeni elyaftan mamul yalıtım malzemesinden 10 mm kalınlığında, konstrüksiyon yüksekliğine uygun şeritler kesin.

 

 

 

 

 

Kuru döşeme plakaları

Kullanım amacına göre plakalar yalıtım tabakasız olarak ya da üzerinde sert köpükten gizli bir yalıtım tabakası bulunan bağlantı elemanları döşenir. Önceden hazırlanmış oluklar ve diller montajı kolaylaştırır. Kuru plakalar alt zemin plakaları için özel bir yapıştırıcıyla birbirine birleştirilir. Yapıştırıcı kartuşlu bir el tabancasıyla sürülür.

Doğru kesimPlakaları kesmek için elektriki bir kıltestere veya bir ayaklı testere kullanın. Elemanları kesintisiz döşeyin: Bir sıradan artan parçayı bir sonraki sıranın başlangıç parçası olarak kullanın. Bağlama elemanlarında çapraz birleşim yerleri oluşmamasına dikkat edin; birleşme yeri kayma miktarı en az 25 cm olmalıdır.

 

 

Yeterli bir birleşme yeri kayma miktarını, ilk sırayı buna göre kesmek suretiyle elde edersiniz. Kapı alanında kuru zemin malzemesi ve kuru alt zeminin derinleştirilmesi gerekir. Yalıtılmış elemanlarda bir tahta çıtayı bir stiropor şerit üzerine koyun, çıtaya yapıştırıcı sürün ve üzerine montaj vidalarıyla plakaların alınlarını vidalayın.

 Plakalar gizli yalıtım yapılmaksızın kuru zemin malzemesi üzerine döşeniyorsa tahta çıtayı zemin malzemesinin içine bastırın ve üzerine plaka alınlarını yapıştırıcı ve hızlı montaj vidalarıyla tespit edin.

 

 

Eski ahşap zeminler üzerine kuru montaj plakaları döşenmesi

Eski bir ahşap döşeme tahtalı zemin üzerine kuru zemin döşenmesi: Yumuşak, ince bir ara kat, örneğin oluklu karton, kuru montaj birleştirme elemanlarının veya kuru alt zeminin döşenmesinden önce küçük engebeleri giderir.

Beton üzerinde kuru zemin

Kuru zemin döşemesi doğrudan doğruya düz ham kaplama üzerine veya kuru bir dengelem zemini üzerine yerleştirilebilir. Plakalar yapıştırıcıyla birleştirilir, özel bir çekme kolu da montaj sırasında size yardımcı olur.

 

Kuru montaj plakalarının döşenmesi

Döşeme işlemine soldan başlayıp sağa doğru devam etmeniz iyi olur. İşleme kapıdan başlayın ve plakaları odanın içine doğru ilerleyerek döşeyin. Plakaların oluklarını ve dillerini montaj yardımcı aletleri ve bir kauçuk çekiçle sıkıca birbirine geçirin. Entegre bir takoz tahtası dilleri korur. Plakaları birleştirirken vücudunuzun ağırlığını vererek alt zemine kuvvetle bastırın. Son döşeme sırası, montaj aletinin sapını plakayla duvar arasındaki birleşme yeri içine bir manivela gibi sokup elemanları birbirlerine bastırmak suretiyle iyice içeriye itilir.

 

 

 

 

Birleşme yerlerinin doldurulması

Plakaların alınlarından taşan yapıştırıcıyı ara dolgu macunu olarak kullanın. Yeterli miktarda yapıştırıcı taşmamışsa biraz yapıştırıcı ekleyip bir spatül yardımıyla birleşme yerlerini doldurun. Eleman alınlarının yapıştırıcı ile doldurarak elemanlara birleşme yerlerinde ek bir tespit uygulamış olursunuz.

ÖNEMLÝ TAKIMLAR:

Ölçmek için:

Çubuk metre, kaðýt, kalem

Kuru dökme zemin malzemesini çekmek için:

Tahta lata

Yalýtým þeritlerini kesmek için:

Solunum koruyucu maske, maket býçaðý

Plakalarý kesmek için:

Ayaklý testere veya kýltestere

Plakalarý birleþtirmek için:

Montaj yardýmcýsý